Τα συρόμενα συστήματα της Aluplast εγγυούνται ηλιόλουστα δωμάτια. Σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ειδικά για τις μεσογειακές χώρες ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Η γκάμα των συρόμενων συστημάτων αποτελείται από το multisliding με βάθος κατασκευής 80mm, το συρόμενο στα 60mm όπως και το mono-rail.

Οφέλη

Πάχος υάλωσης έως 32mm.
Δυνατότητα πρόσθετης κάσας για τρίτο φύλλο.
Ενσωματωμένο λάστιχο.
Εκπληκτικές τιμές σταθερότητας – Δυνατότητα κατασκευής πολύ μεγάλων κουφωμάτων.
Κατωκάσι αλουμινίου με ολοκληρωμένο σύστημα αποστράγγισης.
Εύκολη τοποθέτηση.